Tuesday, 4 March 2014

Кому належав Крим

Кому, коли й скільки належав Крим.
Державні утворення на півдні України, в тому числі й в Криму.

Скіфська держава - 400 років:
VII—III ст. до н. е. В VII ст. до н. е. скити витіснили з Північного Причорномор'я племена кіммерійців, утворивши тут пізніше свою державу з центром на Нижньому Дніпрі. У III ст. до н. е. розпорошені і витиснуті сарматськими племенами з степів (частково в Крим і до гирла Дніпра, де поступово злилися з місцевим давньоукраїнським населенням).

Давня Еллада - 800 років:
Древньогрецькі поліси Північного Причорномор'я VII ст. до н. е.—V ст. н. е.

Боспорське царство — 480 до н. е. — кінець II століття до н. е.
Понтійське царство III—I століття до н. е.

Римська імперія - 400 років:
I століття до н. е. — III століття н. е. — Землі в пониззі Дунаю, Ольвія, Херсонес з околицями були прикордонними територіями Імперії, чиї володіння знаходились на південь і на захід.
Відома римська фортеця Харакс на південь від Ялти.

Візантійська імперія - 450 років:
VI—X століття. Константинополь контролював південну частину Криму з центром у Херсонесі, що був васалом імперії.

Київська Русь-Україна - 100 років:
X—XІ століття. Держава від дельти Дунаю і Тмутаракані.

Золота Орда - 250 років:
1240 — 1445/1502 рр. — Причорноморські та Приазовські степи до Дністра. 

Венеція - 200 років:
XIII—XIV століття.
Венеціанські торговці викупили у золотоординських ханів право заснувати факторії на чорноморському узбережжі. Вони закріпилися в Білгороді-Дністровську і на Південному березі Криму — у Судаку.
Генуя - 300 років:
XIII—XV століття. Володіла колоніями в Криму (Чембало, Гурзуф, Солдайя, Воспоро, Каффа) і в гирлі Дністра (Бєлгород). У 1475 році генуезькі фортеці були захоплені турками.

Велике Князівство Литовське, Руське та Жемантійське - 50 років.
За часів Великого князя Вітовта.

Кримське ханство - 300 років
1441—1783 рр., — спочатку на території Криму, Одеської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Донецької областей, в подальшому — Крим та землі, де кочували ногайські васальні племена.
Османська імперія — 1475 — 1774/1812
. Турки контролювали Причорноморські степи від гирла Дунаю до гирла Дніпра, Південний берег Криму і район Керчі (центр — Кафа).

Російська імперія - 150 років.
1783—1917 рр.

Українська Держава - 1918-1919 рр.

РСФСР - 30 років.
Кримська АРСР у складі РРФСР в 1921—1945 рр.
В 1945 перетворена в область.

Українська Радянська Соціалістична Республіка - 40 років.
В 1954 р. Кримська область увійшла до складу УРСР.

Крим належить Україні. Кордони держави є непорушні й недоторкані.

Джерело: Вікіпедія

Читайте також:

No comments: