Sunday, 2 June 2013

Список Королів України-Руси

Король Русі або Король Руський — титул монарха Української держави: Київської Русі, Руського королівства (Галицько-Волинського), який надавався Папами Римськими, шляхом надання королівської корони.

Королі Київської Русі (короновані Папою Римським Григорієм VII):
Ізяслав Ярославич (1075–1078)
Ярополк Ізяславич (1078–1087) 

1204 року Папа Римський вислав до Великого князя Київського Романа посольство й запропонував надати йому королівську корону та титул Короля Русі, одначе Роман відмовився й пішов війною на Польщу. Він просив благословення від Володимирівського єпископа на цю війну, проте єпископ не підтримав дії князя. В поході проти поляків він загинув.

Титулярні королі Галичини і Володомерії (Rex Galiciae et Lodomeriae):
* Коломан Галицький (1215–1219) - син угорського короля, коронований Папою Іннокентієм III 
** Королевич Андрій (1227-1230, 1232-1235) -  брат Коломана, правитель Галичини 

Королі Руські (Українські)
* Данило I - король Русі (1253–1264), Великий князь Київський
* Шварно Данилович - король Русі (1264—1269), Великий князь Литовський
* Лев I Данилович - король Русі  (1269–1301), Великий князь Київський
* Юрій I Львович - король Русі (1301—1308)
* Андрій II Юрійович - король Русі (1308—1323), соправитель королівства Русі, князь Волинський та Володимирський
* Лев II Юрійович - король Русі (1308—1323), соправитель королівства Русі, князь Галицький
Володимир Львович - король Русі (1323—1325), князь Галицький та Волинський
Юрій ІІ Болеслав (П'яст) - король Русі (1325—1340), князь Галицький, князь Володимирський
* Любарт Ґедимінович - володар Галицько-Волинського королівства (1340—1350), князь Галицький, Великий князь Волинський

Титулярні королі Русі
* Казимир III Великий  (1350–1370) - титулярний «король Русі» або «спадковий господар Русі»

* Владислав II Опольчик (1372—1378) -  «Спадковий господар землі Руської»
* Людовік I Угорський (1370—1382) - титулярний «король Галичини і Лодомерії»
* Марія I Угорська (1382–1387) - титулярний «король Галичини і Лодомерії».

Королі Литви та Русі
Після смерті останнього короля Русі-України Юрія ІІ Болеслава, Великі князі Литовські вступили в боротьбу з королями Польщі та королями Угорщини за землі України та титул «Короля Русі».
* Гедимін — першим став титулувати себе «Королем литовців і Русі». Називав себе «собірателем земель руських (українських)».
* Ольгерд — називав себе «збирач руських земель», продовжив політику батька, прилучив до Великого князівства більшість українських земель (1316—1341).
* Скиргайло Ольгердович — Великий князь Литовський, Великий князь Київський.
* Вітовт — Великий князь Литовський, Руський та Жемантійський (13981430), король Литовський (1430)
* Свидригайло Ольгердович — Великий князь Литовський, Великий князь Руський (1432—1440).

Титулярні королі Галичини та Волині
Після захоплення Галичини Польщею, королі Угорщини продовжували володіти землями Закарпаття й титулювати себе "королі Галичини і Володимерії (Волині)".
* Сигізмунд I Люксембург - король Угорщини, Чехії, титулярний король Галичини і Володимирії (13871437), імператор Священної Римської імперії (з 1433 р.)
* Альбрехт II  - титулярний король Галичини й Володимерії (1437—1439), король Німеччини, король Угорщини і Богемії (Чехії), герцог Австрії, маркграф Моравії
* Ладіслав Постум - титулярний король Галичини та Володимерії (1444—1457) король Угорщини, король Богемії
Матвій Корвін - угорсько-ховатський король (14581490), також претендував на трон Чехії, Австрії, Сербії, Словаччини та Королівства Русі
* Владислав II Ягелончик - титулярний король Галичини і Володимерії (1490—1516)король Угорщини, король Богемії, король Хорватії
* Лайош II Ягелончик - титулярний король Галичини та Володимерії (15161526), король Чехії, Угорщини, Хорватії

* Фердинанд I Габсбурґ - імператор Священної Римської імперії, Король Німеччини, Угорщини (1526—1564), Богемії, Далмації, Хорватії, Славонії, Рами, Сербії, Галичини, Володимерії, Болгарії, і пр., і пр.

* Максиміліан II Габсбурґ - імператор Священної Римської імперії, король Чехії, король Угорщини (1563—1572), король Богемії, Далмації, Хорватії, Славонії, Рами, Сербії, Галичини, Володимерії, Болгарії, і пр., і пр.
* Рудольф II - імператор Священної Римської імперії, титулярний король Галичини та Володимерії,  король Угорщини (15721608 рр.), король Богемії, король Хорватії
* Матвій Габсбурґ - імператор Священної Римської імперії,  титулярний король Галичини та Володимерії, король Угорщини (1608—1619), король Богемії, король Хорватії
* Фердинанд II Габсбурґ - Імператор Священної Римської імперії, титулярний король Галичини та Володимерії, король Угорщини (1618—1625), король Богемії
* Фердинанд III Габсбурґ - імператор Священної Римської, титулярний король Галичини та Володимерії, король Угорщини (1625—1647), король Богемії
* Фердинанд IV Габсбурґ імператор Священної Римської, титулярний король Галичини та Володимерії, король Угорщини  (1647—1654), король Богемії
* Леопольд I Габсбурґ - імператор Священної Римської імперії, титулярний король Галичини та Володимерії, король Угорщини (16551687), король Богемії
* Йосип I Габсбурґ - імператор Священної Римської імперії, титулярний король Галичини та Володимерії, король Угорщини (16871711), король Богемії
* Карло  Габсбурґ - імператор Священної Римської імперії, титулярний король Галичини та Володимерії, король Угорщини (17111740), король Богемії

Королі Польщі, Володарі й спадкоємці Русі
Після захоплення Галичини, не маючи законних прав називати себе Король Русі, польські королі стали іменувати себе "pan i dziedzic Rusi"
Владислав II Ягайло - король Польщі, пан і дідич Русі (13991434)
* Владислав III Варненчик - король Польщі, Угорщини, Далмації, Хорватії, Великий князь Литовський, пан і дідич Русі (1434—1444)
* Казимир IV Ягелончик - король Польщі, Великий князь Литовський, пані і дідич Русі (1444—1492)
* Ян І Альберт - король Польщі, Великий князь Литовський, пані і дідич Русі (1492 - 1501)

Королі Польщі, Великі князі Литовські, Великі князі Руські
Більшість українських земель (окрім Закарпаття і Галичини), після занепаду Королівства Русі увійшли до складу Великого князівства Литовського, Руського та Жемантійського.
В результаті невдалого повстання українських, білоруських та литовських князів під проводом Великого князя Руського Свидригайла, королі Польщі поступово розширювали свій вплив в Україні, а після Люблінської унії 1569 р. українські землі (Підляшшя, Волинь, Поділля, Брацлавщина, Київщина) відійшли до Польщі. 
* Олександр Ягелончик - король Польщі, Великий князь Литовський, Великий князь Русі (1492-1506)
* Сигізмунд I Старий - король Польщі, Великий князь Литовський, пан і дідич Русі (1506 - 1548)
* Сигізмунд II Август - король Польщі, Великий князь Литовський, Великий князь Руський, Сіверський і Чернігівський (1548—1572)
Стефан Баторій - король Польщі, Великий князь Литовський, Руський, Волинський, Підліський, Інфлянський, а також князь Семигородський.
* Сигізмунд III Ваза - король Польщі, Великий князь Литовський, Великий князь Руський (з 1587 року), а також спадковий король Шведів, Готів і Венедів.
* Владислав IV Ваза (1632—1648) - Великий князь Литовський, Руський  Сіверський, Чернігівський, Смоленський, Шведський, Готський, Вандальський спадковий король, Великий князь Московський
* Ян II Казимир (1648—1668) - Король Польський, великий князь Литовський, Руський, Смоленський, Сіверський, Чернігівський, а також спадковий король Шведів, Готів і Венедів.
** Іван Виговський (1658—1659) - Великий князь Руський (не затверджено сеймом). 
* Михайло І Вишневецький (1669 – 1673) - король Польщі, Великий князь Литовський, Руський, Прусії, Мазовецький, Жмудський, Інфлянський, Смоленський, Сіверський і Черніговський.
* Ян III Собеський (1674 – 1696) - король Польщі, Великий князь Литовський, Руський, Пруський, Мазовецький, Жмудьський, Інфлянський, Смоленський, Сіверський і Чернігівський. * Август II Фрідріх - король Польщі, Великий князь Литовський, Руський, Прусії, Мазовецький, Жмудський, Куявський, Волинський, Подільський, Підляській, Інфлянський, Смоленський, Сіверський, Черніговський, курфюст князь Саксонський
* Станіслав Лещинський - король Польщі, Великий князь Литовський, Руський, Прусії, Мазовецький, Жмудський, Інфлянський, Смоленський, Сіверський, Черніговський, князь Лотарінгії і Барруа.
* Август III Фрідріх - король Польщі, Великий князь Литовський, Руський, Прусії, Мазовецький, Жмудський, Куявський, Волинський, Подільський, Підляській, Інфлянський, Смоленський, Сіверський, Черніговський, спадковий князь Саксонський
* Станіслав II Август Понятовський (1764 – 1795) - останній король Польщі, Великий князь Литовський, Руський, Прусії, Мазовецький, Жмудський, Куявський, Волинський, Подільський, Підляській, Інфлянський, Смоленський, Сіверський, Чернігівський та ін.


Королі Галичини та Володимирії
Після розділу Речі Посполитої було створено Королівство Галичини та Володимирії (на землях Галичини, Буковини та Закарпаття), з якого пізніше було виділене Герцоґство Буковина 
Імператори Священної Римської імперії 
Марія Терезія 1772–1780
Йосип II 1780–1790
Леопольд II 1790–1792
Франц II 1792–1835

Імператори Австро-Угорські
Фердинанд I 1835–1848
Франц Йосиф I 1848–1916
Карло І 1916–1918

Претенденти на український трон:
* Вільгельм Габсбурґ - австрійський ерцгерцог, можливий претендент на український трон (1918-1948)
* Отто фон Габсбурґ - титулярний король Галичини та Волині, герцоґ Буковини (1922-2011)
* Карло Габсбурґ-Лотринґен - титулярний король Галичини та Волині, герцоґ Буковини (з 2011)

Про московських царів та як вони стали "русскімі імператорамі" читайте в статті:
Як Московія в України Русь позичила


3 comments:

Олег Гуцуляк said...

Пропустили ще одну династію
http://goutsoullac.blogspot.com/2011/04/blog-post_07.html

Оксана said...

Доброго дня!

Оксана said...

Я памьятаю бачила подібну збірку династій в Буковелі в готелі Фоміч: http://www.hotel-fomich.com.ua/ Було дуже цікаво дізнатися нових речей стосовно України.